Start Om ELF

Om ELF

ELF är en öppen förening för människor i alla åldrar.
Grunden för ELF:s verksamhet och gemenskap är tron på en Gud som står bakom vår tillvaro och att det finns en tanke och mening i den.
Denne Gud talar till oss människor genom Bibeln.
Därför vill ELF också att fler människor ska få höra talas om Jesus Kristus, Guds son, och lära känna Honom som sin personlige Frälsare.
Var och en som har frågor som rör detta är välkommen att söka svaren tillsammans i föreningen.

Historia

ELF bildades 1995 när Nosaby Missionsförening och Missionsföreningen i Kristianstad gick samman. Dessa föreningar hade sina rötter i de väckelserörelser som växte fram i och kring Svenska Kyrkans församlingar i mitten av 1800-talet med möten i hem och missionshus.
Evangelisk Luthersk betyder att rötterna och traditionen går tillbaka till den bekännelse och tradition som kom ur Luthers reformation på 1500-talet och sedan vidare genom historien med betoning på evangelium, det glada budskapet om JESUS.

  • Renoveringen   ( 2 Artiklar )

    Självklart behövs det pengar för att bygga ett kök. För att göra det lite roligare för dig att bidra lanseras nu lotteriet "Äntligen kök!"Se bifogad pdf för mer information, men det går ut på att du som har möjlighet får köpa lotter för 1000:-/st.

    Sätt in 1000 kr per lott till ELF:s plusgironummer 52 34 16-6 senast den 31 augusti 2016. Märk betalningen med ditt namn och ”Äntligen kök!” så är du med i lotteriet. Hjärtligt tack för Din gåva!

    Och här kommer en fantastisk nyhet: Vi redan fått 200.000 kr i bidrag för ”Äntligen tisdag” (och därmed köket) från Sparbanksstiftelsen 1826. Tack för det Sparbanken!

    Hittills har så här mycket pengar samlats in till renoveringen:

Välkommen till oss

Vi samlas i Kapellet,
Fästningsgatan 7

Telefon 044-12 18 09
Välkommen till oss!

Stöd gärna vår verksamhet även ekonomiskt - ELF:s postgironummer är
52 34 16-6. Organisationsnummer: 838201-8276

För vidare information:
Sven Hammarberg
(Ordförande)

Hemsidan:
Erik (Webmaster)

Logga in