Start Verksamhet Gudstjänster

Gudstjänst

Kärnan i föreningens verksamhet är de lekmannaledda söndagsgudstjänsterna. Då är det också söndagsskola för barn i olika åldersgrupper. En vanlig söndag samlas ca 80 vuxna och 50 barn.
Sång och musik har en stor plats i föreningen och är till stor glädje i gemenskapen!
Både vid gudstjänsterna och vid ungdomssamlingarna sjungs det mycket, både psalmer, lovsånger och bibelkörer.

Sommarprogrammet PDF Skriv ut Skicka sidan

Nu finns sommarprogrammet som pdf.

 
Dokument PDF Skriv ut Skicka sidan

Nu finns programmet, kompassen och bönekalendern digitalt:

 
Sommarläsning PDF Skriv ut Skicka sidan

Läs gärna kompassens juninummer med aktuell missionsinformation från ELMBV: Kompassens juni nummer

 
15 maj PDF Skriv ut Skicka sidan

Söndagen den 15 maj kommer vi att fira mässa tillsammans med Hässleholmsföreningen i Hässleholm, så den söndagen är det ingen gudstjänst i kapellet.

 
Inspelningar PDF Skriv ut Skicka sidan

De flesta Gudstjänsterna i ELF-kapellet spelas in och det finns möjlighet att lyssna på dessa fram till fyra veckor efter Gudstjänsten.

8/7, 6e söndagen efter trefaldighet, Efterföljelse, Arne Engström

24/6, Den helige Johannes Döparens dag, Den Högstes profet, Nils-Göran Nilsson

17/6, 3e söndagen efter Trefaldighet, Förlorad och återfunnen, Joachim Borg