Start Verksamhet Besök på servicehem
Besök på servicehem

Åtta servicehem i kommunen besöks under året av någon av ELF:s tre grupper som sjunger och håller en andakt. Det blir mellan 50 och 60 tillfällen per år.

Bed gärna för den möjligheten vi har att nå ut med Guds ord.