Inspelningar PDF Skriv ut Skicka sidan

De flesta Gudstjänsterna i ELF-kapellet spelas in och det finns möjlighet att lyssna på dessa fram till fyra veckor efter Gudstjänsten.

8/7, 6e söndagen efter trefaldighet, Efterföljelse, Arne Engström

24/6, Den helige Johannes Döparens dag, Den Högstes profet, Nils-Göran Nilsson

17/6, 3e söndagen efter Trefaldighet, Förlorad och återfunnen, Joachim Borg