Inspelningar PDF Skriv ut Skicka sidan

De flesta Gudstjänsterna i ELF-kapellet spelas in och det finns möjlighet att lyssna på dessa fram till fyra veckor efter Gudstjänsten.


2a advent, 10/12, Sven Hammarberg

1a advent, 3/12, Johnny Bjuremo

3/12, Missionsinformation Johnny Bjuremo

Domsöndagen, 26/11, Martin Gustavsson